علم اسرار آفرینش

مراحل خلقت انسان

مسلمانان امروز بیش از هر روز دیگری به نور و هدایت نیازمند اند.آنان در شبی تاریک و در بیابانی بی کران اسیر طوفانهای مرگبار شده اند. راههابه بن بست ختم شده و مردم به پراکندگی دچار آمده اندو نمی دانند چه باید کرد؟

مسلمانان امروزه به نور و هدایت محتاجند اما به همین اندازه نیز از کانون نور و هدایت فاصله گرفتند. وضع آنان چنین است که می بییم. آنها در برابر افکار و اندیشه های وارداتی فاقد چنان آگاهی و هوشیاری هستند که از نظر فکری باید پیوسته آنان را تغذیه کرد. اینان تعالیم دین خود را نمی شناسند و به دیدگاههای روشن آن که زاده ی سالها تجربه است .آگاهی ندارند. اینان نمی دانند که دینشتن یگانه آیینی است که می تواند امت را از قعر این پرتگاه به قاعه ی بلندی که انتظارش را دارند برساند 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 23:15  توسط صبا فولادوند  | 

معرفی یک کتاب

 
 
خلاصه کتاب :

خداوند متعال در کلام بی نقص خود قرآن کریم بارها و بارها از ما خواسته است که در آفرینش جهان اندیشه کنیم بی شک این اندیشه راهگشای ما برای درک هدف از خلقت و شناخت خالق بی همتای جهان خواهد بود.
این کتاب نمونه هایی شگفت انگیز از نظام خلقت را به ما معرفی می کند. نمونه هایی که می توانند در کنار تمام آگاهیها، مار ا در ایمان به آفریدگار یکتا یاری کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 13:0  توسط صبا فولادوند  | 

اسرار آفرينش جهان‏

زمان نقطه آغازي ندارد
قوانين فيزيكي معمولا اين نكته را توضيح مي‏دهد كه يك سيستم فيزيكي چگونه از حالت اوليه شروع به تغيير و تطور مي‏كند، اما هر نظريه‏اي بخواهد درباره خلقت جهان)كيهان (توضيح دهد بايد قوانيني متفاوت با ديگر قاوون‏هاي شناخته شده فيزيكي داشته باشد، قانوني كه توضيح دهد، حالت اوليه چگونه پديد آمده است؟اگر قوانين عادي فيزيك مانند راههاي روي نقشه به شما كمك مي‏كنند كه چگونه از نقطه الف به نقطه برويد، قانون تازه بايد اين موضوع را توضيح دهد كه چرا حركت از نقطه الف آغاز شود؟ فيزيكدانان در اين خصوص، نظريه‏هايي ارائه كرده‏اند كه پاره‏اي از آنها چنين است:در سال‏1983 استفاده هاوكينگ از دانشگاه كمبريج و جيمزهارتل از دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا،نظريه مكانيك كوانتوم را كه اول بار براي توضيح رفتار اتمها و ذرات بنيادي ارائه شده بود، در مورد كل جهان به كار بردند و يك تابع موج، مشابه با تابع موجي كه براي ذرات بنيادي و اتمي موجود است، براي كل جهان تهيه كردند. اين تابع موج شرايط اوليه جهان را مشخص مي‏كند.بر مبناي اين مدل، تفاوت متعارف ميان از زمان گذشته و آينده در لحظه‏هاي آغازين جهان)كيهان (صورت متفاوتي به خود مي‏گيرد، به اين معني كه زمان داراي خصوصيت مكان يا فضاست، يعني همان گونه كه مكان داراي هيچ لبه و حد محسوسي نيست زمان نيز هيچ نقطه آغاز مشخصي ندارد. توفتس، در اين مدل تغيير اعمال كرد و با استفاده از پديده‏اي كوانتومي به نام تونل‏زدن به برسي احتمال اين مساله پرداخت كه جهاني كه داراي ابعاد زماني مكاني صفر است، خود به خود، به جهاني با ابعاد متناهي تبديل شود استفن هاوكينگ، چند سال پس از آن كه نظريه خود را ارائه كرد، نظريه متممي پيشنهاد داد كه در آن، مساله خل يك كيهان جهان تور مي‏باز از عدم مطرح شده بود.در اين مدل از كيهان باز نيازي به فرض يك گودال خلا مجازي نيست اما ارائه كنندگان نظريه جهان با داراي خلا مجازي، بعضي از فرضهاي وي را مورد چالش ونقد قرارداده‏اند. چ‏اندرئي لينده فيزيكدان روس مساله شرايط اوليه را با اين فرض كه تورم فرآيندي بدون آغاز است حل كند در مدل فيزيك كلاسيك ايجاد جهان زماني كه ميدان تورم در درون گودال پتانسيل به انتهاي گودال پتانسيل به انتهاي گودال مي‏رسد تورم پايان مي‏يابد، اما بر اساس مدل كوانتوامي به دليل افت وخيزها و نوسان‏هاي كوانتومي، ميدان تورمي مي‏تواند در عين پايين رفتن در درون گودال به بالا نيز جهش كند. در نتيجه همواره در درون جهان)كيهان (راتشكيل مي‏دهند.اين بخش‏ها قسمتهايي از فضا را كه تورم در آن پايان يافته و جان كيهان پايدار در آن ظاهر شده است احاطه مي‏كنند. هر يك از اين بخشهاي پايدار، خواص فيزيكي متفاوتي ندارد.ما درون يكي از اين بخشها زندگي مي‏كنيم كه موجب بروز حيات بر روي زمين شده است. در بقيه عالم، كه جهان (كيهان) ما جزو كوچكي از آن است، فرآيند تورم ادامه‏دارد و اين فرآيند، الي الابد ادامه خواهد يافت.برخي از محققان در نقد اين نظريه يادآور شده‏اند كه هر چند اين مدل درباره تداوم جريان خلق كيهانهاي تازه توضيح مي‏دهد، اما همچنان مساله مرحله آغاز فراگرد تورم و پيدايش جهان (كيهان) را تبيين نشده باقي مي‏گذارد.گروهي از محققان دانشگاه پرينستن پيشنهاد كرده‏اند كه جهان (كيهان) در يك حالت دوري محصور و اسير است؛ درست مانند مسافري كه در درون زمان سير مي‏كند و خود به پدر و مادر خويش بدل مي‏شود و خود را خلق مي‏كند.بر مبناي اين نظريه كه نوعي خلق مدام را مورد تاكيد قرار مي‏دهد، نمي‏توان از يك نقطه آغازين سخن گفت. در اين مدل، كيهاني (جهاني) نظير جهان (كيهان) ما، جايي‏است كه از مدار گردش و دور دايمي خارج شده در يك مسير يكطرفه، فرآيند تورم و سردشدن را آغاز كرده است.بررسي تجربه اين فرضيه‏ها كاري بغايت دشوار و احيانا غيرممكن است، زيرا تورم، همه آثار قابل مشاهده را پاك مي‏كند و رد آنها را از بين مي‏برد.بسياري از فيزيكدانان معتقدند، براي ارائه توضيح دقيقتر و كاملتر در مورد پيدايش جهان (كيهان)، بايد منتظر ظهور نظريه‏هاي جامع فيزيكي بود.
سياهچاله‏ها، منبع انرژي كهكشاني‏
بررسي كهكشان كروي سيگنوس (Cynus) به كمك رصد خانه‏هاي اشعه ايكس، حاكي از مقادير فراوان انرژي در اطاف سياهچاله مركزي آن است.توده گاز و ساير مواد متشكل اين كهكشان به شكل يك توپ بسيار عظيم است و قاعد تا بايد اين كره متراكم‏تر شود تا در نهايت در سياهچاله سقوط كند، اما در اثر تداخل‏نيروي جاذبه سياهچاله و حركت چرخشي سريع آن بخشي از مواد كه به سمت سياهچاله مي‏وزند، با سرعت بسيار اندك زياد)نزديك به سرعت نور (و در دو جهت به سمت خارج پرتاب مي‏شوند و دو فواره عظيم در دو جهت مخالف هم عظيم در دو جهت مخالف هم را تشكيل مي‏دهند اين مواد در سر راه خود با مواد ديگر موجود بر خورد و انرژي خود را آزاد مي‏كنند در جاي حقيقت پرتو ايكس كه رصد خانه‏هاي ما دريافت مي‏كنند، نتيجه برخورد الكترون‏هاي بر انرژي با مواد سر راهشان است. به عقيده ستاره شناسان، سياهچاله‏ها قوي‏ترين منبع انرژي در كهكشان هستند.معيار اندازه‏گيري بارش باران‏دانشمندان مي‏گويند كه درياچه‏هاي عميق در ويكتوريا در استراليا ميتوانند به عنوان معيارهاي بزرگ اندازه‏گيري بارش باران و شواهدي از شرايط جوي گذشته عمل كنند.دانشمندان موسسه تحقيقات ملي آمريكا بر خورده‏اند، زيرا سطح آب آنها تنها تحت تاثير نوسانات جوي در بارش باران يا تبخير آب قرار مي‏گيرد. دانشمندان در تحقيقات جديد در سطح آب اين درياچه‏ها قبل از بروز اثر گلخانه‏اي روي داده است و يافته‏هاي جديد نشان مي‏دهند كه روند اخير گرم شدن هواي جهان بر ميزان تبخير آب نيز تاثير داشته گودالي عظيم را پر مي‏كنند كه بر اثر برخورد يك خرده سيراه در گذشته‏اي دور به زمين به وجود آمده و هيچ جريان آبي به آنها وازد يا خارج نمي‏شود.دانشمندان معتقدند تغييرات شديد جوي عامل بروز تغييرات در سطح آب اين درياچه‏ها بوده است.خطر كويرزايي جهان را تهديد مي‏كندبرخي از صاحبنظران هشدار دادند كه جهان با پديده كويرزايي مواجه است و جهان در معرض باير شدن قرار دارد.ريچارد هاتلت طي مقاله‏اي در روزنامه كريستين ساينس مانيتور نوشت: كويرهاي كره زمين شتابان در حال گسترش به سوي منطقه‏اي به وسعت دو ميليون مايل مربع هستند كه دو ميليارد نفر يا بعبارت ديگر يك سوم جمعيت جهان در آن سنگي دارند.بر پايه اين گزارش، هر ساله حدود23 هزار مايل مربع از زمينهاي حاصلخيز قابل كشت، به كوير تبديل شده و سرانجام گسترده جهان را در خود فرو خواهد برد.نواحي كه در معرض خطر كوير زدايي قرار دارند، اكثر در قاره آفريقا مي‏باشند اما در قاره آسيا و قاره آمريكا نيز اين خطر وجود دارد.كويزدايي الزاما گسترش زمينهاي شني نيست، بلكه از بين رفتن تدريجي حصلخيزي زمين را از طريق كشتكاري و چرانيدن مفرط چهارپايان، نابودي بوته‏ها و درختان براي تهيه هيزم و سوء مديريت در استفاده از آبهايي موجود است. خاك زمين باير، شامل مواد اورگانيك زيادي است كه دي اكسيد كربن را در خود انبار ميكند. اين گاز عاملي اصلي بروز پديده گلخانه‏اي است كه موجب گرم شدن زمين و نابودي محيط زيست مي‏شود.در مناطق گرمسيري و شبيه آن، هر هكتار، زمين تقريبا15 تن كربن در خود جمع دارد.يكي از موثرترين شيوه‏هاي جلوگيري از كويرزايي، ممانعت از هدر رفتن آبها در فصلهاي بارندگي است. كمك به زارعان در حصار بندي مزارع خود با بلوكهاي سنگي نيزبه اين امر كمك مي‏كند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 12:52  توسط صبا فولادوند  | 

ضرب المثلهای قرآنی

  • ما انسان را آفریدیم و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای می کندبه او وما ازرگ گردن به اونزدیک تریم.
  • هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم.
  • پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده است.
  • خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده است .
  • به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید.
  • خداوند آسمانها و زمین را در شش روز آفرید.
+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:17  توسط صبا فولادوند  | 

تشویق و تنبیه از دیدگاه مربیان بزرگ تعلیم و تربیت

یکی ازسرمایه های فطری و ذخایر طبیعی که در باطن هر انسان به مقتضای حکیمانه الهی مستقر شده است . انگیزه حب ذات است. هر انسان قبل از هر چیزو هر کس به خود علاقه دارد و بالفطره عاشق و شیفته خویش است و هیچ چیز در نظر آدمی به قدر خودش عزیز و محبوب نیست. حب ذاتی یکی از بهترین و اساسی ترین پایه های ثابت تربیت متربی است. مربی می تواند از این سرمایه فطری استفاده کند و در پرتو انگیزه حب ذات بسیاری از سجایای اخلاقی و عادات پسندیده را در متربی پرورش دهد.در گذشته پاداش برای دانش آموزان برچند گونه بود گاهی شاگردان شایسته را با سوار کردن بر شتران و راه بردن در خیابانها و نواختن بوق وسرنا پاداش می دادند. ساکنان خانه ها در دو سوی خیابانها به نشانه خوش آمد گویی گردو و پسته و مانند آن را بر فراسوی مردم می ریختند. در کنار چنین پاداش معنوی جایزه های مادی هم به دانش آموزان شایسته و در خور داده می شد. درباره تشویق و آثار تربیتی و آموزشی آن امروزه تحقیقات تجربی فراوان صورت گرفته است و نتایج مثبت تشویق را تایید کرده اند که از آوردن نمونه ها خودداری می شود. برای نایل شدن به این مقصود مربی باید گاهی تهدید و گاهی ترغیب نمایند و گاهی به ستودن و زمانی به مزمت وقتی به اقبال و موقعی به اعراض و یک بار به متوحش نمودن از کار زشت و بار دیگر به مانوس نمودن به کردار نیکو او را از بدیها گریزان و به کارهای نیکو مایل و عامل نمایید هر یک از این وسایل را در جای خود بکار برد . اگر تنها این وسایل کافی نباشد. بلکه به کمک دست هم احتیاج پیدا شود در این صورت نباید از زدن خوداری کند. اخافه و ایجاد ترس از مواردی است که ابن سینا برای ایجاد عادت آن را مناسب می داند ترس از انگیزه های طبیعی در انسان است آدمی را مایل به دفع ضرر و تهدید و جلب نفع و اطمینان خاطر می سازد و متحرک انجام بساری از فعالیتها در آدمی است.
+ نوشته شده در  جمعه ششم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:5  توسط صبا فولادوند  | 

اصل تذکر

یکی از ویژگی های عمومی انسان آشنایی بیگانگان با خداست.طبق این ویژگی برخورداری انسان از شئون مختلف به طور طبیعی او رادر معرض فراموشی قرار می دهد. اصل تذکر مبتنی بر این ویژگی است. جایگاه این اصل در اندیشه اسلامی بس رفیع است. به نحوی که گاه وظیفه پیامبر(ص) تذکر گفته شده و تمامی قرآن تذکر نام گرفته است.اصل تذکر بیانگر آن است که گاه باید آنچه را فرد به آن علم دارد برای او باز گفت طبق اصل حاضر این سخن مردود است که گفتن یا شنیدن همواره معطوف به حرف تازه باشد.دشواریهای آدمی زاده ی نادانی نیست پس همه ی دشواری های او نیز با علم چاره نمی شود.پس تذکر دو گونه ثمر دارد: غلم فراموش شده را به یاد می آوردو علم فراموش نشده امای خاصیت را زنده می کندو می انگیزد. به سخن دیگر تذکر علومی را که در سر مدفون است دردل مبعوث می کند.از این رو به کار زدن ذکر از جمله اصول تربیت اسلامی تلقی می شود.((آنان را به قرآن تذکر ده مبادا کسی به سبب کردار ناپسند خویش در معرض هلاکت قرار گیرد.))

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:23  توسط صبا فولادوند  | 

روش تعلیم حکمت

حکمت علمی است که می توان با آن: در حیطه اندیشه و هم در عمل به واقع وحق نایل شد. عقل نهادی باعلم می بالد و از این رو قرار دادن انسان در مسیری که در آن به علمی راست بین حکمت دست بیابد. به منزله شیوه ای برای تربیت عقلانی اوست.قرآن بدایت این مسیررا مواجهه باجهان می داند و لذا در نگاشتن علم بر موح ذهن نخست از گوش و چشم سخن می گوید . خداوند خود معلم اول بشر است در مقام تعلیم کار از مواجه انسان با جهان آغاز می شود . نمونه بارز این مسئله در داستان دو فرزند آدم طرح شده است . علامه طباطبایی می فرمایند: از حیث دلالت بر نقش مقدم مواحهه حسی در کسب علم آیه بی نظیر در تمام قرآن آمده است .( آیه ۳۱سوره مائده ) هنگامی که یکی از فرزندان آدم دیگری را کشت .نمی دانست باصبر او چه کندو چگونه آن را مخفی بدارد.خداوند کلاغ را برانگیخت تا درپیش آوری او طعمه خود را در زمین پنهان سازد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:12  توسط صبا فولادوند  | 

روش اعطای بینش

بینش نوعی آگاهی عمیق و گسترده است و از این رو آدمی را با واقعیت مورد نظرکاملآ در می پیوندند اما اصل اگاهی ممکن است سطحی کم دامنه باشدگمراه کننده باشد.بر این اساس خداوند منحرفان را موصوف به آگاهی و علم می سازد.اما همواره بینش و بصیرت را از انان نفی می کند.در قرآن روش اعطایی بینش مورد تصریح قرار گرفته است.ویژگی دیگر بینش و ایمان آن است که فعلی ارادی و اختیاری است حوصول ایمان چنین نیست که انسان ناگهان و نادانسته و نخواسته ایمان را در قلب خود بیابد.ایمان خلق الساعه نمی روید.بلکه فعلی ارادی و اختیاری است و از این رو هم دانسته است و هم خواسته دلیل این سخن ان است که خداوند مردم را به ایمان دعوت کرده است و دعوت و امر نهی همراه به امور اداری و اختیاری تعلق می گیرد.ایمان بر بستر بینشها و دانسته ها می روید.برای ظهور ایمان بر کسی باید بینشهای مورد نظر را در وی فراهم اورد.با تغییرتلقی فرد در مورد ویژگی های نظام هستی زندگی دنیاوحقیقت وجودانسان وتاریخ بشروآیندگان آن ومرگ.شرط لازم برای ایمان در وی آماده شوند وایمان در قلب او نفوذ وبعد از آن در قلب ثابت واستوار بماند. بر اساس این روش باید کوشش کرد تا بینش به عقیده بدل شود وگره ریشه خود را در قلب بیفکند روش دعوت به ایمان ناظر بر ایجاد تحول باطنی است هرگاه چنین تحولی رخ دهد. آثار آن بر ظاهر آدمی و اعمال پدیدار خواهد شد.    

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 12:12  توسط صبا فولادوند  | 

اهداف تربیت اسلامی

تربیت اسلامی بی تردید یکی از اساسی ترین بخش های معارف اسلامی است. خداوند بزرگ به مقتضای ربوبیت خود برای تربیت انسان ورساندن او به کمال شایسته اش یک سلسله عبادات ووظایف معین فرموده است تا آدمی در سایه ی عمل به آن عبادات وبه کار بستن وظایف اخلاقی وتربیتی که انسان برای آن آفریده شده است برسد تا بهره ی خود را از لزائذ روحی ومعنوی در عالم دنیا وجهان آخرت به دست آورد.برای رسیدن به این تکامل مکتب ها و روشهای از طرف افرادی که مدعی تربیت بشر بودن به وجود آمده ومطرح شده است از انبیاء الهی گرفته تا سایرین در این میان پیامبران وسفیران الهی راه تکامل را تنها در عبودیت وبندگی تعیین کرده اند. بلکه هدف از عبادات وعبودیت تربیت وپرورش روح وجان ما انسان هاست قرض پدید آمدن قدرتهای  روحی است. ایجاد کردن این قدرت وتربیت روحی نیازمند برنامه تلاش وکوشش و استمرار آن دارد. بدون برنامه وبدونه تلاش وکوشش وبدون سرمایه گذاری عمر امکان پذیرنیست. تربیت پذیری انسان از جمله مباحثی است که از دیر باز محل بحث حکما و فلاسفه بوده است. اندیشمندان مسلمان نیز به هنگام بحث در مبادی اخلاق سخن از تربیت انسان به میان  آورده اند و امکان آن را مورد بررسی قرار داده اند. این موضوع بلضرورة با چگونگی سرشت آدمی پیوند دارد.

   

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:48  توسط صبا فولادوند  |